Stockholms län

 

 

Blasonering: Sköld, genom en uppåtriktad kil av guld, vari ett avslitet svart griphuvud med näbb och tunga röda, kluven i blått, vari ett krönt S:t Erikshuvud av guld, och i rött, vari ett riksäpple av guld. | Stockholm: I blått fält ett krönt S:t Erikshuvud av guld. | Södermanland: I fält av guld en upprest svart grip med röd beväring, därest sådan skall komma till användning. | Uppland: I rött fält ett riksäpple av guld. (källa: Wikipedia)

Kommuner i Stockholms län

Länsstyrelsens webbplats

Länsvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av Leonid 2 - This vector image includes elements that have been taken or adapted from this:  Stockholm vapen bra.svg (by Koyos).Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk