Stockholms län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I fält av guld tre gröna murgröneblad, ordnade två och ett, samt därunder en av vågskura bildad grön stam, belagd med en fisk av guld med röda fenor.

Alla platser i Salems kommun

    Hoppa till verktygsfältet