Stockholms län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I blått fält en med kors krönt kyrka av silver, visande en med blått spetsbågsfönster försedd gavel samt sakristia och vapenhus, och däröver en ginstam av silver belagd med tre blå kuggkransar.

Alla platser i Upplands Väsby kommun

    Hoppa till verktygsfältet