Uppsala län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I fält av guld ett tremastat svart skepp med seglet beslaget på mellersta masten samt däröver en röd ginstam, belagd med tre järnmärken av guld.

Alla platser i Östhammars kommun

    Hoppa till verktygsfältet