Värmlands län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I fält av guld en från en uppskjutande, genomgående, röd tegelmur uppskjutande tegelmurad röd bessemerskorsten, ur vilken blå lågor uppstiga.

Alla platser i Hagfors kommun

    Hoppa till verktygsfältet