Kristinehamns kommun

Blasonering: I fält av silver en röd bojort med hissade segel, seglande på en av en vågskura bildad blå stam. (källa: Wikipedia)

Kommunens webbplats

Kommunvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av EnDumEn - Egen teckning, ritat av EnDumEn, CC BY-SA 3.0, Länk