Värmlands län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I fält av silver en roddbåt för två par åror och däröver två korslagda, uppåtriktade åror, allt blått och inom en blå bård.

Alla platser i Torsby kommun

    Hoppa till verktygsfältet