Dorotea kommun

Blasonering: I fält av guld en röd björn med blå beväring, därest dylik skall komma till användning, och däröver en röd ginstam belagd med en krona av guld. (källa: Wikipedia)

Kommunens webbplats

Kommunvapen och blasoneringstext från Wikipedia: By Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, Link