Västerbottens län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I blått fält en upprest, tillbakaseende varghund av silver med röd beväring och däröver en av vågskura bildad ginstam av silver, belagd med ett blått besman.

Alla platser i Lycksele kommun

    Hoppa till verktygsfältet