Västernorrlands län

 

 

Blasonering: Kluven sköld: fält I, Ångermanlands vapen, fält II, Medelpads vapen. | Ångermanlands vapen: I blått fält tre bjälkvis ställda laxar av silver över varandra, den mellersta vänstervänd, samtliga med röd beväpning, därest dylik skall komma till användning. | Medelpad: Medelst vågskuror fyra gånger delat av blått, silver, rött, silver och blått. (källa: Wikipedia)

Kommuner i Västernorrlands län

Länsstyrelsens webbplats

Länsvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av Leonid 2 - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk