Västmanlands län Arkivsidan med platserna
Blasonering: Sköld: styckat av silver, vari ett blått järnmärke, och blått, vari en lilja av silver, och däröver en av en vågskura bildad blå ginstam belagd med ett bevingat hjul av silver.

Alla platser i Fagersta kommun

    Hoppa till verktygsfältet