Norbergs kommun

Blasonering: I blått fält tre sinisterhalvor av liljor, silver, bildande en triangel med spetsen uppåt; däröver en ginstam av silver vari ett blått järnmärke. (källa: Wikipedia)

Kommunens webbplats

Kommunvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, Länk