Västmanlands län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I blått fält tre sinisterhalvor av liljor, silver, bildande en triangel med spetsen uppåt; däröver en ginstam av silver vari ett blått järnmärke.

Alla platser i Norbergs kommun

    Hoppa till verktygsfältet