Västmanlands län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I fält av silver två korslagda, med hackarna mot varandra vända, röda bergjärn med stoppsprintar på skaften.

Alla platser i Skinnskattebergs kommun

    Hoppa till verktygsfältet