Västra Götalands län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I fält av silver en av en vågskura bildad stam, två gånger vågskuredelad av blått och silver, samt däröver ett stolpvis ställt grönt spetsigt blad med två flikar vid basen.

Alla platser i Ale kommun

    Hoppa till verktygsfältet