Dals-Eds kommun

Blasonering: I blått fält en "höjd" av silver med en från dess topp uppstigande röd låga samt därunder en medelst vågskura "med sex toppar" bildad stam, delad av grönt och blått. (källa: Wikipedia)

Kommunens webbplats

Kommunvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, Länk