Västra Götalands län Arkivsidan med platserna
Blasonering: I blått fält en "höjd" av silver med en från dess topp uppstigande röd låga samt därunder en medelst vågskura "med sex toppar" bildad stam, delad av grönt och blått.

Alla platser i Dals-Eds kommun

    Hoppa till verktygsfältet