Lerums kommun

Blasonering: I fält av guld ett framvänt svart oxhuvud med röd tunga och däröver en röd ginstam belagd med tre ekblad av guld. (källa: Wikipedia)

Kommunens webbplats

Kommunvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5, Länk