Skövde kommun

Blasonering: I rött fält en stående med gloria försedd S:ta Elinsbild, hållande i högra handen ett störtat svärd samt i den vänstra en bok belagd med ett avhugget finger, allt av silver (källa: Wikipedia)

Kommunens webbplats

Kommunvapen och blasoneringstext från Wikipedia: Av Haquino, Lokal_Profil, Ollemarkeagle, ChristianBier, Yorick and Care, CC BY-SA 2.5, Länk