Platsens portalsida: Högsby kommun

Det känns lite märkligt när man står på perrongen vid Ruda station och Stångådalbanans kustpil svischar förbi.

Ruda var förr en viktig järnvägsknut längs Kalmar-Berga Järnväg (KBJ). Från Ruda utgick de smalspåriga järnvägarna Ruda-Oskarshamns Järnväg (ROJ), som påbörjade sin verksamhet 1907, samt Ruda-Älghultsby Järnväg (RÄJ) som invigdes 1923.

Det sena 1920-talet och tidiga 30-talet var ekonomiskt bistra tider. Båda bolagen gick i konkurs 1931, men återuppstod i det nya bolaget Östra Smålands Järnväg (ÖsmJ) – ett dotterbolag till KBJ. 1937 inkorporerades ÖsmJ i KBJ, som sin tur förstatligades på 1940-talet.

Efterkrigstiden medförde minskande trafik på de småländska smalspåren. Från 1963 lades trafiken längs gamla ÖsmJ gradvis ner. Sista sträckan med godstrafik Kvillegärde – Ruda upphörde 1970. Därmed var Rudas epok som järnvägsknut över.

Visserligen stannar inga tåg i Ruda, men det finns en trevlig matservering i stationshuset. Restaurangen Ruda Nästa Café hade tyvärr inte öppet när Resepraktikan besökte stationen en tidig morgon 2018.

Framför stationen stod en liten väderkvarn. Ett företag bakom stationen tillverkade och saluförde dessa modellväderkvarnar.

Vill man åka med Kustpilen får man bege sig till Blomstermåla eller Högsby.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!