Platsens portalsida: Sala

Hotell Tinget är verksamt i en byggnad som ursprungligen uppfördes som tingshus 1960. Huset ritades av stadsarkitekten Sven Jonsson (1909-1996). Detta år överfördes Sala stad från rådhusrätt till Östra Västmanlands domsaga. Domsagans tidigare tingshus i Heby övergavs.

Efter tingsrättsreformen 1971 bestod Sala tingsrätts domsaga av Heby och Sala kommuner. 1974 expanderade domsagan till att även omfatta Fagersta och Norberg. Fagersta kvarstod som tingsplats.

Sala tingsrätt och dess domsaga upplöstes 2001 och domsagans kommuner inlemmades i Västmanlands tingsrätt och domsaga.

Tingsrätten byggdes om till hotell, där bostäder och kontor omvandlades till hotellrum. Tingsalen används numera till konferenser och arkivutrymmena tjänstgör som pub och matsal.

Hösten 2019 övernattade Resepraktikan på Hotell Tinget. Det trivsamma hotellet utgjorde en utmärkt bas för promenader i staden till bland annat Centrum-biografen och stadsbiblioteket.

Konstnären Folke Heybroek skapade järnsmidet som omsluter tingshusets entré.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!