Platsens portalsida: Sävsjö

Ljunga Park var en restaurang, hotell- och konferensanläggning fram till 2018. anläggning fanns i de byggnader som uppfördes 1907 så som Sävsjö sanatorium (enligt uppgift är byggnaden norra Europas största träbyggnad). På hotellet serveras även dagens lunch.

Sävsjö hade sedan 1870-talet varit känt som en kurort för lungsjukdomar, särskilt tuberkulos. I början av 1900-talet var verksamheten och lokalerna föråldrade och det nya sanatoriet ersatte de tidigare verksamheterna.

Sanatoriet drevs framgångsrikt till andra världskriget, då bättre läkemedel och hygien medförde att det inte tillkom några nya patienter. Göteborgs stad köpte sanatoriet och inrättade ett sjukhus i byggnaden. Denna verksamhet drevs till 1981 då verksamheten ansågs vara för dyr och därför avvecklades. Efter olika turer som bland annat flyktingförläggning i slutet på 80-talet och början på 90-talet i Röda Korsets regi omvandlades verksamheten 1999-2000 till nuvarande Ljunga Park.

Vid den stora inandringen 2015 användes delar av anläggningen som flyktingförläggning. När denna verksamhet avvecklades efter några år togs ett helt nytt grepp över verksamheten och en ombyggnad av fastigheten till lägenheter påbörjades.

För lunchbesökarna i de storslagna lokalerna var beslutet om nedläggning av restaurangen 2018 mycket tråkigt.

Runt om sanatoriet anlades ursprungligen en park, som fortfarande finns kvar. Det går att promenera fritt mellan hotellet och ån längs olika stigar och gångar. Sanatorieparken gränsar till Sävsjö Perennparken.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!