Platsens portalsida: Sibbhult

Till Sibbhult kommer man med Skånetrafikens regionbuss 542 från Hässleholms resecentrum via Broby busstation. Sibbhult är därmed en slutstation och det sätter sin prägel på den som kommer resande med buss.

Då järnvägen kom till byn var Sibbhult inte en ändpunkt utan ett dynamiskt järnvägssamhälle vid Kristianstad-Immelns Järnväg. Banan är dock sedan länge uppriven och på stationsområdet finns numera ett stenmuseum.

Busstationen finns vid Sibbhults torg och är därmed både en sluthållplats och ett centrum. På torget har kommunen planterat (troligen) Ornäsbjörkar. På torget finns även anslagstavla, på vilken det i juli 2020 fanns en annons om en loppis i stationshuset i Arkelstorp.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!