Platsens portalsida: Sibbhult

Järnvägsbron över Sibbhultsån påminner om järnvägsepoken när det gick tåg längs Kristianstads – Immelns Järnväg (KIJ) från Älmhult i norr via Glimåkra och Sibbhult till Immeln och Kristianstad i söder.

Spåren kring Sibbhult revs upp i slutet av 1970-talet, men bron fick bli kvar. Nu kan järnvägsintresserade cykla över bron på fina cykelvägar mot Glimåkra eller ner till Sibbhults gamla stationsområde, numera Stenindustrimuseum.

Vid bron och ån har det anlagts en park, där det går att ta sig en picknick och titta på cykel- och gångtrafiken över bron, eller att vila blicken över dammen.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!