Platsens portalsida: Kristinehamns kommun

Sjöändan var under många hundra år en viktig omlastningsplats i södra ändan av Bergsjön. Hit kom Filipstads bergslags järnprodukter med båt och de forslades vidare landvägen till Kristinehamn.

För att underlätta transporterna anlades en av Sveriges första järnvägar 1850. Banan var från början hästdriven, men 1858 gick trafiken över till lokdrift. Banan sänkte omedelbart transportkostnaderna till Kristinehamns station med hälften.

CJ köptes 1873 upp av Östra Värmlands Järnväg (ÖWJ). Detta bolag förlängde banan från Sjöändan norrut, vilket innebar att Sjöändan förlorade sin roll som omlastningsplats.

Det finns inte mycket i dagens Sjöändan som berättar om platsen forna betydelse.

Bilden nedan visar Sjöändan från dess glansdagar. Bilden är hämtad ur Margareta Hjorth och Gurun Vahlquists Sällsamheter i Värmland; Del 2, sid 71. Bilden är ursprungligen från Franz von Schéele och Uno Troilis Wermland i teckningar, 1858-1865.

 

Kristinehamn Sjöändan, omkring 1860

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!