Platsens portalsida: Sölvesborg

Järnvägsepoken i Sölvesborg inleddes 1874 med den smalspåriga Sölvesborg-Kristianstads Järnväg (SCJ). Samma smalspårsbredd (1067mm) användes senare för sträckan till Karlshamn.

Sölvesborg fick förbindelse österut med Västra Blekinge Järnvägar (WBlJ) som invigdes 1886. Den ursprungliga stationen ansågs ligga för långt ifrån den nya järnvägen. Nuvarande stationshuset stod klart 1899 något söder om den gamla byggnaden. Den nya stationen ritades av Folke Zetterwall. Gamla stationen revs 1963.

Tågtrafiken i Blekinge samlades 1906 under en aktör med Blekinge kustbana (BKB). Detta företag föstatligades 1942. På 1950-talet breddades spåren till normalbredd. Sträckan Kristianstad – Karlshamn invigdes 1954. Kustbanan elektrifierades 2007.

I Sölvesborg utgick från 1901 en linje som var normalspårig redan från början. Sölvesborg-Olofström-Älmhults Järnväg (SOEJ). Efter ett par konkurser förstatligades banan 1944. Persontrafiken upphörde på hela sträckan 1984. Även godstrafiken mellan Sölvesborg och Olofström lades ner. Denna sträcka revs upp 1988. Sträckan mellan Olofström och Älmhult finns dock kvar.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!