Platsens portalsida: Staffanstorp

Tack vare järnvägen växte Staffanstorp till ett livskraftigt samhälle. Stationen placerades i anslutning till vägkorsningen med vägar mot Malmö, Lund, Trelleborg och Dalby.

Den första järnvägen som drogs via Staffanstorp var Lund-Trelleborgs Järnväg (LTJ), som invigdes 1875.

Staffanstorp blev järnvägsknut när även Malmö-Tomelilla Järnväg kom till byn. MöToJ invigde sin bandel genom Staffanstorp 1892.

Båda dessa järnvägsbolag slogs samman med andra bolag och bytte därigenom namn under sin verksamhet fram tills de förstatligades på 1940-talet.

LTJ övertog banan Lund-Kävlinge Järnväg (LKJ) 1903 och slogs samman 1919 med Landskrona-Kävlinge Järnväg (LKJ) till Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg (LLTJ).

Malmö-Tomelilla Järnväg förvärvade Simrishamn-Tomelilla Järnväg (CTJ) 1896 och bytte namn till Malmö-Simrishamns Järnväg (MSJ).

Järnvägarnas lönsamhet byggde till stor del av transporter till och från Staffanstorps sockerbruk. När bruket på 1930-talet övergick till landsvägstransporter innebar det ett stort trafikbortfall för järnvägsbolagen. Bettransporterna till Staffanstorp upphörde helt på 1950-talet.

Trafiken på linjerna genom Staffanstorp minskade efter kriget. Järnvägen mellan Lund och Trelleborg lades ned 1960. Persontrafiken mellan Malmö och Tomelilla upphörde 1970 och därefter minskade även godstrafiken. Det finns dock fortfarande spår mellan Malmö och Staffanstorp.

Järnvägsstationen finns kvar och i lokalerna bedriver restaurangen Järnvägskrogen sin verksamhet.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!