Platsens portalsida: Årsta

Årstabroarna är två järnvägsbroar som knyter samman Stockholm med södra Sverige.

Den första Årstabron stod färdig 1929 som en del i ett stort kommunikationsprojekt som underlättade för sjötransporter längs Hammarbykanalen. Tidigare hade Västra stambanan gått över en järnvägsbank med öppningsbar klaff vid Liljeholmens station, vilket skapade problem för järnvägstrafiken. Med Årstabron kunde trafiken drivas med färre avbrott.

Järnvägskapaciteten söderut blev trots den nya sträckningen och bron snart för liten och den så kallade getingmidjan i Stockholm blev alltmer problematisk. En ny Årstabro med två spår stod till slut klar 2005.

Med den nya bron användes den nya, västra bron för norrgående tåg och den östra bron för södergående trafik. Efter att citybanan stod klar 2017 används nya bron för pendeltågstrafiken och den östra bron av fjärrtågen.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!