Hoppa till verktygsfältet
Platsens portalsida: Vasastaden

Pendeltågsstationen Stockholms City invigdes 10 juli 2017 samtidigt med stationen Stockholm Odenplan. Eftersom pendeltågstrafiken hade utökats genom åren behövdes nya spår för tågen eftersom ”getingmidjan” med endast två spår, som betjänat både fjärr- och pendeltågstrafiken inte räckte till längre.

En ny sträcka på 6 km byggdes från Södermalm. Den går i tunnel genom Riddarfjärden och vidare djupt under Centralstationen till Odenplan och norrut där den ansluter till tidigare spår.

Det är skilda perronger för norrgående och södergående tåg. Med hjälp av de många och stora konstverken som finns på perrongerna och i förbindelsegångarna lär man sig att hitta till rätt spår.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!