Stockholm Hötorget

Platsens portalsida: Norrmalm

Hötorget har varit en torghandelsplats alltsedan 1600-talet. Hit kom bönder från Roslagen med hö och halm, levande djur och fjäderfä. År 1914 förbjöds handeln med färskt kött, flått vilt, rökt fisk och mycket annat på torget av sanitära skäl. De flesta livsmedelsförsäljarna flyttade då in i Centralsaluhallen från 1880-talet. Redan tidigare hade man flyttat handeln med skogsprodukter och hö till Norrmalmstorg.

Söder om Hötorget låg Beridarebanan under 1600-talet. Här ägnade sig adelsmän och kungar åt ridderliga idrotter, tornerspel och kröningsfester.

I samband med Norrmalmsregleringen revs den gamla saluhallen 1953 och den nya Hötorgshallen, ritad av David Halldén invigdes 1958. Folk hade i början svårt att hitta den, då den ligger under markytan, under Filmhuset Sergel.

Konserthuset från 1926 på den östra sidan av torget ritades av Ivar Tengbom. Skulpturgruppen Orfeus-brunnen av Carl Milles restes 1936.

På västra sidan står PUB-huset som byggdes i omgångar  mellan åren 1916-1924. Varuhuset byggdes om till hotel Haymarket 2016.

Framtidsasken, trädet  intill Kungsgatan planterades 1986 när föreningen Globträdet hade sitt första Framtidsmöte. Trädet är tänkt att förena gamla och nya mångkulturella symbolhandlingar.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!