Stockholm Konstfack

Konstfack entré

Konstfacks historia började 1844 med grundandet av Söndags-Rit-skola för Handtverkare. Redan året därpå tog  Svenska Slöjdföreningen över verksamheten. Skolan  bytte namn till Svenska Slöjdföreningens skola.

Skolan kunde flytta in i nya lokaler på Mäster Samuelsgatan 1868. Verksamheten omorganiserades 1879 till Tekniska skolan.

1945 skedde en ny större omorganisation; skolan bytte namn till Konstfackskolan. I samband med efterkrigstidens stora rivningarna i centrala Stockholm hamnade Konstfackskolans lokaler i vägen för den nya tiden. Hela kvarteret Beridarebanan revs för att ge plats åt det nya Hötorgsområdet.

Konstfakskolan kompenserades med nya och för verksamheten bättre lokaler på Valhallavägen. Verksamheten påbörjades 1959. Skolan blev högskola 1978 och bytte namn till Konstfack 1993.

En ny flytt genomfördes 2004, då verksamheten flyttade till Ericssons tidigare lokaler på LM Ericssons väg 14 vid Telefonplan. Konstfack finns i byggnaden Lågkroppen, den del av fabrikskomplexet där det under Ericssontiden fanns matsalar, ritkontor och mekanisk tillverkning. Byggnaden uppfördes 1938-1939. Arkitekt var Ture Wennerholm.


Resepraktikan vandrade omkring på fabriksområdet hösten 2017. Plötsligt skapade omständigheterna en installation. Resepraktikan var på rätt plats vid rätt tid när en passerande sopbil producerade en visuell kommentar om den samtida, institutionella konstens värde: Är dagens konst skräp?

För en bråkdel av en sekund uppstod en kortvarig installation med denna frågeställning. Med ett viss mått av tur och påpasslighet kunde Resepraktikan dokumentera händelsen, som kan ses på bilden nedanför: Ögonblicksinstallation vid Konstfack, Telefonplan Stockholm

Konstfack Tillfällig installation Portalsida: Midsommarkransen
Platsens koordinater: 59.299678,17.993031
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 13 maj, 2018  
Externa länkar:
https://www.konstfack.se/sv/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konstfack

Berätta gärna något mer om platsen!

Platsens Facebookinlägg

4 hours ago

Konstfack

ANSÖK TILL KONSTFACKS KURSER!
• Konst i det öppna - Sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar, 30 hp
• Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp
Anmäl dig senast 15 oktober 2018: www.konstfack.se/Utbildning/Fristaende-kurser/
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Konstfack

INTERTRADITION Phase 2
4-27 October
A craft exchange project by Shogo Hirata and Lisa Juntunen Roos (MA Student at Craft!): www.konstfack.se/Aktuellt/Kalender/2018/INTERTRADITION-Phase-2/
... See MoreSee Less

View on Facebook

6 days ago

Konstfack

Med utställningen Flyktpunkt 2018 vill Centrum för fotografi (CFF) se kommande tendenser inom fältet för den fotografiska bilden. Utställningen pågår 21 september - 7 oktober: www.konstfack.se/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/2018/Flyktpunkt---ny-svensk-fotografi-2018/ ... See MoreSee Less

View on Facebook