Stockholm Medeltidsmuseet

Stockholm Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseets ingång ligger under Norrbro på Helgeandsholmen. När man började gräva för ett underjordiskt garage för riksdagens ledamöter i parken framför riksdagshuset    hittade man mängder med gamla fynd från tidigare verksamheter på holmen.

Arkeologerna grävde fram många fynd från Stockholms medeltid. Grävningarna pågick under åren 1978-1981 och platsen kallades för ”Riksgropen”. Man kunde kika in genom gluggar i det omgivande planket och se hur arbetet framskred. I stället för garage blev det ett spännande museum i stället.

Medeltidsmuseet invigdes 1986 och där kan man bland mycket annat se en mur i sitt ursprungliga läge, skelett från kyrkogården och föremål som hittats i gropen och i närheten.  Det 20 meter långa Riddarholmsskeppet från senmedeltiden är ett av de märkligaste fynden som visas här.

 

Portalsida: Gamla stan
Platsens koordinater: 59.328293 , 18.070308
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 26 april, 2018  
Externa länkar:
https://medeltidsmuseet.stockholm.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltidsmuseet

Berätta gärna något mer om platsen!

Platsens Facebookinlägg

16 hours ago

Medeltidsmuseet

Båt nr X ⚜️
Vid de arkeologiska utgrävningarna på Helgeandsholmen i Stockholm 1978-80 hittades ett tiotal båtar. Sex av dessa var från medeltiden.
Samtliga båtar undersöktes och dokumenterades mycket noggrant, bl.a. med fullskaleritningar, innan de konserverades.
En av de bäst bevarade, båt nr X, har rekonstruerats. Det är en klinkbyggd ekbåt med råsegel, tio meterlång. Troligen var det en bondeseglare, som under 1300-talet fraktade varor inom Stockholms skärgård. Blanka, som den rekonstruerade båten döptes till, förvaltas nu av föreningen Blanka skeppslag.
Under sommaren 2018 alternerar Blanka mellan olika förtöjningsplatser i Mälaren. Är du intresserad av att engagera dig och delta vid seglingar så finns info på deras webb: blankaskeppslag.se💦
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 days ago

Medeltidsmuseet

En gång stod runstenen i Medeltidsmuseet vid Söderport, Slussen. Inskriften lyder ungefärligen "Karl och Adisla lät resa (denna sten efter) Arnisl, (sin) far". Stenen är troligen ristad av den kände ristaren Halvdan. Halvdan har också ristat en sten, mycket lik "Slussenstenen", vid Farsta gård bakom simhallen. Troligen har Halvdan hunnit med ett femtiotal ristningar under 1000-talet vad man vet.

På bild Farstastenen utomhus och stenen från Slussen i museiinteriören.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 days ago

Medeltidsmuseet

Fogde💫
Ordet fogde kommer från fornsvenska foghadhe vilket härrör från medeltidslatinets voca´tus eller advoca´tus, alltså en advokat. En fogde på medeltiden kan alltså översättas till en slags ”sakförare” eller en ”tillkallad”. Det var fogden som skötte ett landområde eller en stad åt kungen och typiska arbetsuppgifter kunde vara att driva in skatter eller svara för rättskipningen. En känd fogde från medeltiden är t.ex. den fiktiva schweiziske nationalhjälten Wilhelm Tell. På 1300-talet ockuperade Habsburgarna Schweiz och som straff för att Wilhelm Tell, vilken var en ypperlig armborstskytt, inte lydde kejsarens order fick han försöka träffa ett äpple placerat på sin egen sons huvud. Det hela gick som tur var väl! Berättelsen är påhittad men omnämns första gången i en schweizisk krönika på 1400-talet.
⚜️
The word fogde (bailiff) is derived from Old Swedish foghadhe which in turn originates from the latin word voca´tus or advoca´tus meaning an advocate. In the Middle Ages, the bailiffs operated on the kings behalf collecting the levy in the parishes. One famous medieval bailiff was the 14th century fictional Swiss folk hero Wilhelm Tell, known for his exceptional skill with the crossbow. As a punishment for not obeying the Habsburgian emperor, Wilhelm was forced to shoot an apple off his sons head. With a fortunate outcome, sigh! Records of this story were first found in the 15th century.
... See MoreSee Less

View on Facebook