Platsens portalsida: Strängnäs

En domkyrka och dess stift behöver en administration. Stiftskansliet finns sedan slutet av 1990-talet åter i anslutning till Strängnäs domkyrka.

Kommer man nerifrån centrum uppför Gyllenhjelmsgatan ligger Tryckerihuset till vänster. Byggnaden uppfördes 1794 som domkyrkans tryckeri.

1864 köpte läroverket byggnaden och inrättade läroverks- och domkyrkobibliotek. Även Roggeborgens kuriosasamling samt Södermanlands fornminnesförenings samlingar fördes hit.

1969 flyttade biblioteket till Roggeborgen och efter omfattande ombyggnader kunde Strängnäs museum öppna 1974.

Lejonporten, som leder in till domkyrkan, binder samman Tryckerihuset och Domkapitelhuset. Denna byggnad uppfördes under andra halvan av 1400-talet. I huset verkade först katedralskolan och därefter trivialskolan till 1850. Även Domkaptitlet fick lokaler i byggnaden 1667 och tog helt över huset efter 1850.

Fler renoveringar och ombyggnader följde. 1998-1999 renoverades både Domkapitelhuset och Tryckerihuset. Stiftskansliet kunde flytta in.

Strängnäs museums nedgång och fall

När Strängnäs museum lämnade Tryckerihuset i slutet av 1990-talet var det tänkt att museet skulle få nya lokaler i det pågående byggnadsprojektet Kulturhuset Multeum. Bygget blev kraftigt dyrare än tänkt så delar av projektet måste offras för att rädda själva kulturhuset.

Det blev museet som drog det kortaste strået. Museets samlingar flyttades till ett lager i Sundby på Tosterön, där de drabbades av olyckor som mögelangrepp och kommunal sparnit.

På 2010-talet beslöts det rent av att samlingarna skulle avvecklas. Södermanlands museum och andra museer fick delar av samlingarna, men föremål med lågt musealt värde såldes höstern 2017 ut på nätauktion hos Auctionet.

Den urgamla staden Strängnäs avvecklade därmed delar av sina materiella minnen.

I staden fanns 2017 även ett privat museum i Gamla varmbadhuset.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!

Hoppa till verktygsfältet