Platsens portalsida: Strängnäs

Stora delar av Strängnäs brann ner vid stadsbranden 1871, däribland rådhuset. Ett nytt rådhus byggdes upp 1876 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom.

Rådhuset förlorade sin funktion som rådhus 1947 när Strängnäs fick landsrätt och inlemmades i Åkers och Selebo tingslag i Livgedingets domsaga. Tingslagets tingsplats var i Strängnäs tingshus. Sedan dess har rådhuset haft många funktioner tills det byggdes om till bostadsrätter 2003.

På torget finns torgbrunnen De fyra årstiderna (1932) av Olof Ahlberg.

Rådhustorget har legat centralt för väg- och sjökommunikationerna: ett stenkast från ångbåtsbryggan samt för landstrafiken norrut mot Enköping/ Uppland via Tosteröbron (1936) och Tosterön. Trafiken på Tosteröbron har sedan 1981 till stor del letts över till Strängnäsbron väster om staden.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!