Platsens portalsida: Strängnäs

Invigningen och utbyggnaden av Svealandsbanan utgör kanske en nystart för den gamla stiftstaden. Strängnäs hade hamnat lite utanför de stora förändringarna som 1800-talets järnvägsrevolution medförde.

Strängnäs knöts 1895 till järnvägsnätet som ändpunkt på en bibana från Åkers styckebruk. Styckebrukssamhället låg vid den normalspåriga järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna – Norra Södermanlands Järnväg (NrSlJ). Ursprungsplanen hade inkluderat Strängnäs längs huvudsträckningen, men när järnvägen byggdes drogs den längre söderut.

Till en början hade denna bibanestatus inte större inverkan på Strängnäs då staden hade utmärkta ångbåtsförbindelser med städerna kring Mälaren. Efterhand med den ökade bilismen visade sig NrSlJ:s ekonomi inte särskilt bärkraftig och banan såldes 1931 till SJ.

SJ kunde inte heller få någon lönsamhet på bibanan till Strängnäs. Persontrafiken till Strängnäs lades ner 1983. Här hade Strängnäs järnvägshistoria tagit slut om inte det närmast otroliga inträffade att svenska staten åter började bygga järnvägar på 1990-talet. Svealandsbanan, som invigdes 1997, ersatte gamla banan mellan Eskilstuna och Södertälje med en ny sträckning som gick via Strängnäs.

Nu blev rollerna ombytta med Åkers styckebruk. Strängnäs blev en genomfartsstation och Åkers styckebruks station blev ändpunkten på en bibana från Strängnäs. Järnvägen åt väster och öster om Åker revs upp.

Den första etappen av Svealandsbanan 1997 innebar att Strängnäs fick en ny station några hundra meter söder om gamla stationen. Banan västerut till den nya stationen gick genom en mycket lång tunnel. Kostnaden blev hög vilket innebar att både tunneln och stationen under denna etapp endast fick enkelspår, något som påverkade turtätheten på Svealandsbanan.

Andra etappen innebar dubbla spår i både berget och på stationen, vilket innebar möjlighet till tågmöten. Breddningen av spårområdet sopade 2015 bort 1997-års stationsbyggnad. Det nya spåret och det ståtliga resecentrumet togs i drift 2017-2018.

Det gamla spårområdet har bebyggts. Den första stationsbyggnaden från 1895 ersattes 1960 av en modernistisk byggnad. Detta hus stod kvar till 2002 då det revs. Nuvarande stationsbyggnaden är således det fjärde i raden av stationshus i Strängnäs.

Bildgalleri

Byggindustrin har laddat upp en film om bygget av Strängnäs resecentrum.

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!