Platsens portalsida: Strängnäs

Södermanlands regemente bildades 1634. Från 1774 fanns regementets övningsfält på Malma hed i Malmköping. Från 1914 betecknades regementet I 10. 1921 flyttade regementet till det nya kasernområdet i Strängnäs. Kasernerna uppfördes efter typritningar av Magnus Dahlander.

1943 omvandlades regementet till pansarregementet P 3. 1957 återbildades regementet till infanteriregementet I 10, för att 1963 åter bli pansarregemente. Denna gång med beteckningen P 10.

Strängnäs garnison flygbild 1920-30
Flygfoto över Södermanlands regemente kasernområde (1920-talet?). Av Armémuseum – digitaltmuseum.se, Public Domain, Länk

Nedläggningen av Södermanlands regemente beslutades 2003 och genomfördes vid årskiftet 2004-2005.

Vid Strängnäs garnison var även andra militära enheter placerade. Arméns musikpluton verkade på garnisonen fram till nedläggningen. FN-skolan verkade i Strängnäs under åren 1956–1984, då verksamheten flyttades till Almnäs garnison.

Kasernområdet bevarades men har fått nya hyresgäster som Thomasgymnasiet samt ett campus för Mälarhögskolan. En ny stadsdel, Norra staden, har börjat växa upp på regementets gamla område.

Regementet hade två övningsområden: Utö skjutfält i Stockholms skärgård samt Härads skjutfält väster om Strängnäs.

För den som vill veta mer om Södermanlands regemente finns utställningen om regementets historia på Försvarsfordonsmuseet Arsenalen vid Härads övningsfält.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!