Platsens portalsida: Strängnäs

Strängnäs tingshus stod klart 1907 efter ritningar av Justus Hällsten. Tingshuset byggdes av Åkers härad och Selbo härad som en gemensam tingsplats då häraderna 1881 hade förenats till ett gemensamt tingslag. Detta tingslag ingick med Rekarnes tingslag i Livgedingets domsaga.

Åkers tidigare tingshus hade legat i Strängnäs, medan Selbos gamla tingshus fanns i Mariefred på Gyllenhjelmsgatan. Strängnäs stad låg under rådhusrätt med domstol i rådhuset. Rådhusrätten upplöstes dock 1948 och staden införlivades i Åker och Selbos tingslag.

Vid tingsrättsreformen 1971 förenades Livgedingets domsaga med Eskilstuna rådhusrätt till Eskilstuna tingsrätts domsaga. Tinghuset i Strängnäs förblev tingsställe inom den nya domsagan fram till 1995 då hela verksamheten samlades till Eskilstuna tingsrätt.

Tingshuset ligger mycket centralt placerad i Strängnäs. I Riksantikvarieämbetets rapport i Bebyggelseregistret (1999) beskrivs platsen som ”Gatan som sträcker sig förbi huset är idag gågata och kan betecknas som stadens huvudstråk”.

Tingshuset är attraktivt på många plan. Inför valet 2018 var en lokal fråga ifall kommunen skulle köpa in huset och omvandla det till någon form av kulturhus.

Bildgalleri

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!