Platsens portalsida: Svedmyra

Den gamla myrmarken är numera en blandning av egnahemsbyggen från 1930-talet och nyare flerbostadshus. Alldeles intill stationen ligger det tidigare Stureby vårdhem från 1935, som blivit ett modernt vård – och omsorgsboende. Tvärs över Tussmötevägen har de tidigare personalbostäderna för läkare och sjuksköterskor på Stureby sjukhus blivit exklusiva bostadsrätter.

Stationen fick konstnärlig utformning 1991. Då kläddes hisskuren på perrongen in med glaserade keramikplattor av konstnären Barbro Johansson. Längs spåret mot sjukhuset ser man stora glasskivor med jätteblad av våra vanligaste lövträd, skapade av Torgny Larsson. Han fick även utforma biljetthallens stora mosaikvägg med bilden av en tall med slingriga rötter.

Vid invigningen av mosaikväggen en iskall vinterdag 2011 hade SL planerat visning av stationens alla konstverk och det bjöds även på kaffe med tilltugg. De få trafikkanterna som passerade hade så bråttom till tågen att de inte hann med vare sig kaffet eller visningen. Vi två konstguider fick en lång och trevlig pratstund med konstnären och personalen från SL.

Platsen i Google gatuvy

Närliggande platser

Externa länkar

Lämna en kommentar

Berätta gärna något mer om platsen!