Inom nuvarande Karlshamns kommuns gränser fanns efter kommunreformen 1862 utöver Karlshamns stad landskommunerna Asarum, Elleholm, Hällaryd, Mörrum och Åryd. Asarum delades 1881 då Ringamåla landskommun bröts ut.

Ringamåla och Asarum återförenades i Asarum landskommun i samband med 1952-års kommunreform. Då skapades även storkommunerna Hällaryd och Mörrum.

1967 växte Karlshamns stad genom att Asarums, Hällaryds och Mörrums landskommuner inlemmades. Staden fick då sin nuvarande utsträckning. Staden omvandlades till kommun 1971, men utan några territoriella förändringar.

Blasonering: Sköld av en vågskura delad i guld, vari ett uppstigande svart lejon med röd beväring, vilket med båda framtassarna håller ett stolpvis ställt svart ankare, samt i grönt.

Alla platser i Karlshamns kommun