Inom kommunens nuvarande gränser fanns efter kommunreformen 1862: Karlskrona stad samt Augerum, Fridlevstad, Jämjö, Kristianopel, Lösen, Nättraby, Ramdala, Rödeby, Sillhövda, Sturkö, Tjurkö, Torhamn och Tvings landskommuner.

Tvings landskommun delades 1870 då Eringsboda blev en egen landskommun. Öarna Hasslö och Aspö bildade en landskommun 1888. Denna kommun delades 1926. De båda öarna blev fristående landskommuner.

Långö municipalsamhälle inrättades 1908 i Augerums landskommun. Samhället upplöstes 1934 i samband med att delar av kommunen införlivades i Karlskrona stad.

Den gamla staden Kristianopel betecknades som köping vid kommunreformen 1862, men kom att ingå som municipalköping i Kristianopels landskommun. 1924 ombildades Kristianopel till municipalsamhälle. Samhället upplöstes 1951/52 i samband med kommunreformen 1952.

Vid reformen bildades genom kommunsammanslagning storkommunerna Fridlevstad, Jämjö (med bland annat Kristianopels landskommun), Lyckeby och Tving. Aspö och Tjurkö uppgick i Karlskrona stad.

1963 upplöstes Tvings landskommun. Eringsboda inlemmades i Kallinge kommun, medan Tving fördes över till Fridlevstads landskommun. Sturkö och Ramdala landskommuner uppgick i Jämjö landskommun. 1967 inlemmades Lyckeby kommun i Karlskrona stad.

Karlskrona stad omvandlades till kommun 1971. Kommunen fick sin nuvarande omfattning 1974 när Hasslö, Fridlevstad, Jämjö, Nättraby och Rödeby kommuner införlivades.


Blasonering: I blått fält ett med kunglig krona krönt ankare, överlagt med konung Carl XI:s spegelmonogram, allt av guld.

Alla platser i Karlskrona kommun