Olofströms kommun finns i samma område som socknarna/ landskommunerna Jämshög och Kyrkhult.

Olofström köping bildades genom en utbrytning 1941 från Jämshögs landskommun. 1967 införlivades Jämmshög och Kyrkhults landskommuner i köpingen.

1971 omvandlades Olofströms köping till Olofströms kommun.

Blasonering: I fält av guld en stolpvis ställd svart smideshammare, omgiven av elva i cirkel ordnade svarta rundlar.

Alla platser i Olofströms kommun