Ronneby är huvudorten i Ronneby kommun, inom vars nuvarande område efter 1862-års kommunreform fanns Ronneby köping och landskommunerna Backaryd, Bräkne-Hoby, Edestad, delar av Tving, Förkärla, Hjortsberga, Listerby, Ronneby och Öljehult.

Tvings landskommun delades 1870, vilket medförde att Eringsboda blev en självständig landskommun. Ronneby fick tillbaka sina stadsrättigheter 1882.

Vid kommunreformen 1952 återförenades Eringsboda och Tving i storkommunen Tving. Även storkommunerna Hallabro och Lister bildades detta år.

1963 bildades Kallinge landskommun av Hallabro, Ronneby landskommun samt Eringsboda församling från Tvings landskommun.

Kallinges tid som landskommun blev inte långvarig. Kallinge inlemmades 1967 tillsammans med Lister och Bräkne-Hoby kommuner i Ronneby stad.

Ronneby kommun skapades 1971 genom ombildning av Ronneby stad.

Tvings landskommun tillhör numera Karlskrona kommun.

Blasonering: I blått fält en av vågskuror bildad balk, åtföljd ovan av en sexuddig stjärna och nedan av en tilltagande måne, allt av silver.

Alla platser i Ronneby kommun