Bräkne-Hoby (fram till 1886 Hoby) var ett centrum i det blekingska häradet Bräkne. Byn var tingsplats sedan urminnes tider fram till 1949, med ett avbrott 1782-1792 då tingsplatsen fanns i Karlshamn.

Tingshuset låg i anslutning till en Gästgivargård och Hoby kyrka. Järnvägen kom till byn 1889 då Mellersta Blekinge Järnväg  (MBlJ) invigdes.  Blekinge läns folkhögskola flyttades från Ronneby till Bräkne-Hoby 1916.

Hoby blev landskommun 1862 och förblev självständig tills 1967 då kommunen tillsammans med Kallinge landskommun och Listerby landskommun inkorporerades i Ronneby stad. 1971 omvandlades staden till Ronneby kommun.

Bräkne-Hoby är ett av Blekinge läns 19 riksintresseområden för kulturmiljövård. Detta motiveras på länsstyrelsens webbplats:

”Karakteristisk bebyggelse samt struktur speglande ett svenskt sockencentrum och dess framväxt till en förindustriell centralort och ett kommuncentrum. Ett flertal bevarade offentliga byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen. Samhälle med rural skolmiljö med bevarade skolbyggnader från 1800- och 1900-talen. Skolmiljöer som förmedlar svenskt skolväsendes historia ur flera perspektiv, och återspeglar kvinnornas medverkan i samhällsutvecklingen. (Institutionsmiljöer).”