Avesta kommun ligger i Dalarnas sydöstra hörn. Kommunen har utvecklats från Avesta och Krylbo med omkringliggande landskommuner. Vid 1862-års kommunreform bildades landskommunerna Avesta, By, Folkärna och Grytnäs inom kommunens nuvarande gränser.

Avesta växte fram som municipalsamhälle 1887 inom Avesta landskommunen. Landskommunen ombildades 1907 till Avesta köping. 1919 blev Avesta stad.

Krylbo inrättades som municipalsamhälle 1904 i Folkärna landskommun. När Krylbo uppgraderades till köping 1919 bröts samhället ut ur landskommunen.

Inga administrativa förändringar skedde förrän 1967 då Avesta stad inlemmade Krylbo köping samt By, Folkärna och Grytnäs landskommuner.

Staden omvandlades till Avesta kommun vid kommunreformen 1971.

Blasonering: En sköld av silver med en av vågskuror bildad blå balk åtföljd ovan av ett rött järnmärke och nedan av ett kopparmärke av samma färg.