Falu kommun har växt fram från Falun (stad sedan 1641) och de omkringliggande landskommunerna Aspeboda, Bjursås, Enviken, Falu landskommun, Sundborn, Svärdsjö och Vika.

Falu landskommun bytte 1919 namn till Kopparbergs landskommun och 1939 till Stora Kopparbergs landskommun

En mindre förändring skedde vid kommunreformen 1952 då Aspeboda landskommun uppgick i Stora Kopparbergs landskommun.

1971 skapades Faluns kommun från Falu stad och Bjursås, Enviken, Stora Kopparberg, Sundborn, Svärdsjö och Vika landskommuner.

Blasonering: I fält av guld en uppskjutande från kant till kant gående krenelerad mur och däröver tre bjälkvis ordnade kopparsymboler, allt rött.