Gagnefs kommun består av två landskommuner som bildades vid kommunreformen 1862: Floda och Gagnef.

Dessa kommuner levde sida vid sida utan större territoriella eller administrativa förändringar förrän den stora kommunreformen 1971 genomfördes. Då slogs kommunerna samman till Gagnefs kommun.

Blasonering: I rött fält ett av vågskuror bildat gaffelkors av guld.