Hedemora fick stadsprivilegier 1461 och är huvudort i Hedemora kommun. Runt staden bildades 1862 Garpenberg, Hedemora och Husby landskommuner.

Vid 1952-års kommunreform inlemmades Garpenbergs landskommun i Hedemora landskommun.

Hedemora stad inlemmade 1967 Hedemora och Garpenbergs landskommuner. 1971 omvandlades Hedemora stad till Hedemora kommun.

Blasonering: I fält av silver en grön gran.