Efter 1862-års kommunreform fanns det två landskommuner, Leksand och Ål, inom nuvarande Leksands kommuns gränser. 1875 bröts Siljansnäs landskommun ut ur Leksands landskommun.

1904 inrättades Laksandsnorets municipalsamhälle i Leksands landskommun. Samhället upplöstes 1966/ 67.

Landskommunerna omvandlades till kommuner vid kommunreformen 1971. Leksands kommun inlemmade Siljansnäs och Åls kommuner 1974.

Blasonering: I fält av guld en svart nyckel.