Blasonering: I blått fält en hästsko och däröver en bjälkvis ställd klohammare, båda av guld.
Hoppa till verktygsfältet