Malung-Sälen är Sveriges enda kommun med ett dubbelnamn. Kommunen fick sitt nuvarande namn 2008.

Vid kommunreformen 1862 fanns inom nuvarande kommunens gränser Lima, Malung och Transtrands landskommuner.

Malungs municipalsamhälle inrättades 1931 i Malungs landskommun. Samhället upplöstes vid årskiftet 1957/ 58.

Malungs kommun skapades 1971 av landskommunerna Lima, Malung och Transtrand.

Blasonering: I blått fält en hästsko och däröver en bjälkvis ställd klohammare, båda av guld.