Efter kommunreformen 1862 fanns inom nuvarande kommunens gränser följande landskommuner: Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus.

Morastrands municipalsamhälle inrättades 1893 i Mora landskommun. Samhället uppgraderades till köping 1908 och köpingen bröts ut ur landskommunen. Morastrands köping bytte namn till Mora 1959 när landskommunen inlemmades i köpingen.

1971 skapades Mora kommun från Mora köping samt Sollerön, Venjan och Våmhus landskommuner.

Blasonering: I rött fält en bild av Sankt Mikael och draken, allt av guld.