Orsa kommun har haft samma territoriella utbredning sedan kommunreformen 1862 då Orsa landskommun bildades.

Orsa municipalsamhälle inrättades 1902 och upplöstes 1966.

1971 ombildades Orsa landskommun till Orsa kommun.

Blasonering: I fält av guld tre röda orsaslipstenar, ordnade två och en.